Tueri s.r.o.
Soukromá bezpečnostní služba

O nás

Soukromá bezpečnostní služba s obchodním názvem TUERI byla založena v roce 1990, v době již pokročilé a rychle rostoucí se činnosti v této oblasti. Hlavním zaměřením firmy je ochrana majetku a osob. Firma zaměstnávala již od svého založení větší množství zaměstnanců. V současné době zaměstnává více než 5 zaměstnanců v pracovním či jiném zaměstnaneckém poměru. Agentura působí v rámci České republiky a v součinnosti i na území Slovenska a Maďarska. Pracovníci agentury jsou neustále školení pro nezbytné zásahy jako je likvidace požáru, živelných pohrom a jiných provozních havárií. Výkon ostrahy provádí pracovníci ve stejnokroji BS TUERI s.r.o, případně podle přání klienta ve společenském stejnokroji, nebo i v civilu.

Odpovědnost za způsobené škody - pojistné krytí

Firma disponuje pojištěním svých podnikatelských rizik, krytých Českou pojišťovnou a.s. z hlediska obecné odpovědnosti na pojistnou částku 15.000.000 Kč.

Členství v profesních organizacích

Dokumenty k nahlédnutí